Siirry sisältöön

TyVM 3/2019 vp

Viimeksi julkaistu 27.11.2019 10.57

Valiokunnan mietintö TyVM 3/2019 vp HE 82/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 82/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeriMariLeinonen
    sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelurahastolakia. Lakia muutettaisiin siten, että viittaus Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. -nimiseen yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi Työturvallisuuskeskus ry -nimiseen yhdistykseen. Esityksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan nykytilaa. 

Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi vanhentuneet viittaussäännökset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 82/2019 vp sisältyvän. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AnnaKontulavas
jäsen
KimBergsd
jäsen
BellaForsgrénvihr
jäsen
PetriHonkonenkesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
NiinaMalmsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
AndersNorrbackr
jäsen
IlmariNurminensd
jäsen
ArtoSatonenkok
jäsen
RuutSjöblomkok
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
MikkoLundénps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaanaKinnunen