Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.58

Valiokunnan mietintö VaVM 1/2017 vp HE 254/2016 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi (HE 254/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Minna Nikitin 
    valtiovarainministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 
    valtiovarainministeriö
  • vanhempi ekonomisti Satu Kivinen 
    Suomen Pankki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että aikaisempi valtiontakuu kumotaan. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 

Kyseessä on Suomen Pankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston välillä vuonna 2013 solmitun kahdenvälisen lainasopimuksen uusiminen. Valuuttarahasto on tehnyt vastaavanlaisen kahdenvälisen lainasopimuksen yhteensä 35 lainanantajan kanssa, ja laina-aikojen nyt päättyessä se on ehdottanut sopimusten uusimista. Valuuttarahasto pyrkii näin varmistamaan, että sen rahoituskapasiteetti säilyy riittävän vahvana ja että se voi reagoida tarvittaessa jäsenmaiden äkillisiin kriisitilanteisiin. Kahdenväliset lainat on tarkoitettu vararesursseiksi, joita ei ole tähän mennessä käytetty. Niitä voidaan jatkossakin käyttää vain sellaisessa tilanteessa, jossa valuuttarahaston muuta rahoitusta ei ole enää riittävästi.  

Valiokunta pitää lainajärjestelyn jatkamista ja siihen tarvittavaa valtiontakuuta perusteltuna valuuttarahaston toimintakyvyn varmistamiseksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 254/2016 vp tarkoitetun valtiontakuun ja päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä ja vuonna 2013 tehdystä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että aikaisempi valtiontakuu kumotaan.  
Helsingissä 14.2.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Hanna Mäntylä ps 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Maria Tolppanen sd 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Hellevi Ikävalko