Siirry sisältöön

VaVM 1/2017 vp

Viimeksi julkaistu 23.2.2017 14.42

Valiokunnan mietintö VaVM 1/2017 vp HE 254/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi (HE 254/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntijaMinnaNikitin
    valtiovarainministeriö
  • lainsäädäntöneuvosSeppoTanninen
    valtiovarainministeriö
  • vanhempi ekonomistiSatuKivinen
    Suomen Pankki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että aikaisempi valtiontakuu kumotaan. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 

Kyseessä on Suomen Pankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston välillä vuonna 2013 solmitun kahdenvälisen lainasopimuksen uusiminen. Valuuttarahasto on tehnyt vastaavanlaisen kahdenvälisen lainasopimuksen yhteensä 35 lainanantajan kanssa, ja laina-aikojen nyt päättyessä se on ehdottanut sopimusten uusimista. Valuuttarahasto pyrkii näin varmistamaan, että sen rahoituskapasiteetti säilyy riittävän vahvana ja että se voi reagoida tarvittaessa jäsenmaiden äkillisiin kriisitilanteisiin. Kahdenväliset lainat on tarkoitettu vararesursseiksi, joita ei ole tähän mennessä käytetty. Niitä voidaan jatkossakin käyttää vain sellaisessa tilanteessa, jossa valuuttarahaston muuta rahoitusta ei ole enää riittävästi.  

Valiokunta pitää lainajärjestelyn jatkamista ja siihen tarvittavaa valtiontakuuta perusteltuna valuuttarahaston toimintakyvyn varmistamiseksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 254/2016 vp tarkoitetun valtiontakuun ja päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä ja vuonna 2013 tehdystä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että aikaisempi valtiontakuu kumotaan.  
Helsingissä 14.2.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
VilleVähämäkips
jäsen
ToukoAaltovihr
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
KaukoJuhantalokesk
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
KristaKiurusd
jäsen
OutiMäkeläkok
jäsen
HannaMäntyläps
jäsen
MatsNylundr
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
SamiSaviops
jäsen
MariaTolppanensd
jäsen
KariUotilavas
varajäsen
LasseHautalakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HelleviIkävalko