Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VaVM 1/2020 vp

Viimeksi julkaistu 25.2.2020 12.36

Valiokunnan mietintö VaVM 1/2020 vp HE 97/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesAndersColliander
    valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa 2019 tehdyn pöytäkirjan. 

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen nimi ja johdanto ja lisätään sopimukseen väärinkäytön estämistä koskeva määräys.  

Pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää ratifiointiasiakirjojen vaihtamisen jälkeen.  

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden määräysten voimaansaattamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 97/2019 vp tarkoitetun sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 97/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.2.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja
EskoKivirantakesk
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
SanniGrahn-Laasonenkok
jäsen
JariKoskelaps
jäsen
MarkusLohikesk
jäsen
PiaLohikoskivas
jäsen
RaimoPiirainensd
jäsen
SamiSaviops
jäsen
IirisSuomelavihr
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
VilleVähämäkips
varajäsen
PetriHonkonenkesk
varajäsen
ToimiKankaanniemips
varajäsen
MerjaKyllönenvas
varajäsen
RiittaMäkinensd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
IlkkaLahti