Siirry sisältöön

VaVM 17/2015 vp

Viimeksi julkaistu 23.2.2017 10.58

Valiokunnan mietintö VaVM 17/2015 vp PNE 2/2015 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta (PNE 2/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan hallintojohtajaPerttiRauhio
    Eduskunnan kanslia
  • toimistopäällikköPertti J.Rosila
    Eduskunnan kanslia

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan tilisääntöä uudistetaan ja ajantasaistetaan vastaamaan 1.1.2016 voimaan tulevaa eduskunnan kanslian uutta ohjesääntöä. Lisäksi ajantasaistamisen tarve johtuu eduskunnan kanslian siirtymisestä 1.1.2015 alkaen valtion  palvelukeskuksen asiakkaaksi. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Puhemiesneuvoston ehdotuksesta ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana ja ehdottaa, että muutos tulee voimaan 1.1.2016. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2015 vp sisältyvän eduskunnan tilisäännön muutosehdotuksen ja päättää, että ehdotus tulee voimaan 1.1.2016. 
Helsingissä 11.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
MariaTolppanenps
jäsen
ToukoAaltovihr
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
EeroHeinäluomasd
jäsen
SusannaHuovinensd
jäsen
KalleJokinenkok
jäsen
KaukoJuhantalokesk
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
ElinaLepomäkikok
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
SamiSaviops
jäsen
JoakimStrandr
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
VilleVähämäkips
varajäsen
LasseHautalakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MariNuutila