Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VaVM 2/2020 vp

Viimeksi julkaistu 25.2.2020 12.36

Valiokunnan mietintö VaVM 2/2020 vp HE 98/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 98/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesAndersColliander
    valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi irtisanoo sopimukset, jotka se on vuosina 2004—2005 tehnyt Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Guernseyn, Jerseyn, Mansaaren, Montserratin sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta.  

Useimpien sopimusten soveltaminen on keskeytetty vuoden 2016 alusta lukien. Kaikki sopimuspuolet soveltavat nykyisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkaisemaa veroalan kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevaa standardia. Sopimukset ovat käyneet tarpeettomiksi. 

Anguillan kanssa tehty sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla sopimuspuolelle irtisanomisesta viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden loppua sen jälkeen, kun kolme vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä on kulunut. Sopimuksen voimassaolo lakkaa sen kalenterivuoden päätyttyä, jona ilmoitus tehtiin. Muut sopimukset voidaan myös irtisanoa antamalla sopimuspuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jolloin voimassaolo lakkaa kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti, kun irtisanominen tulee voimaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain vain näitä sopimuksia koskevien säännösten kumoamisesta, joka tulisi voimaan, kun viimeinen sopimuksista lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen seurauksena.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 98/2019 vp tarkoitettujen sopimusten irtisanomiset. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 98/2019 vp sisältyvät 1.—9. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.2.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja
EskoKivirantakesk
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
SanniGrahn-Laasonenkok
jäsen
HeliJärvinenvihr
jäsen
JariKoskelaps
jäsen
MarkusLohikesk
jäsen
PiaLohikoskivas
jäsen
RaimoPiirainensd
jäsen
SamiSaviops
jäsen
IirisSuomelavihr
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
VilleVähämäkips
varajäsen
PetriHonkonenkesk
varajäsen
ToimiKankaanniemips
varajäsen
MerjaKyllönenvas
varajäsen
RiittaMäkinensd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
IlkkaLahti