Siirry sisältöön

VaVM 6/2016 vp

Viimeksi julkaistu 10.6.2016 9.56

Valiokunnan mietintö VaVM 6/2016 vp HE 45/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 45/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesAndersColliander
    valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Veronmaksajain keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:lle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiselle. 

  • Verohallinto
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • Keskuskauppakamari
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta maaliskuussa 2016 tehdyn pöytäkirjan. 

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä ja lisätään sopimukseen määräys virka-avusta verojen perinnässä. 

Pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen päivän jälkeen, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen, että pöytäkirjan voimaantulolle asetetut perustuslailliset edellytykset on täytetty. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 45/2016 vp tarkoitetun sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 45/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 29.4.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
jäsen
ToukoAaltovihr
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
KristaKiurusd
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
MatsNylundr
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
SamiSaviops
jäsen
PiaViitanensd
varajäsen
OlaviAla-Nissiläkesk
varajäsen
PauliKiurukok
varajäsen
JariRonkainenps
varajäsen
HarryWallinsd
varajäsen
PeterÖstmankd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MaaritPekkanen