Siirry sisältöön

VaVM 6/2016 vp

Viimeksi julkaistu 6.10.2020 14.55

Valiokunnan mietintö VaVM 6/2016 vp HE 45/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 45/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesAndersColliander
  valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Veronmaksajain keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Verohallinto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:lle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiselle. 

  HALLITUKSEN ESITYS

  Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta maaliskuussa 2016 tehdyn pöytäkirjan. 

  Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä ja lisätään sopimukseen määräys virka-avusta verojen perinnässä. 

  Pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen päivän jälkeen, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen, että pöytäkirjan voimaantulolle asetetut perustuslailliset edellytykset on täytetty. 

  Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. 

  VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

  Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.  

  VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

  Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

  Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 45/2016 vp tarkoitetun sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 45/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
  Helsingissä 29.4.2016 

  Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  puheenjohtaja
  TimoKallikesk
  jäsen
  ToukoAaltovihr
  jäsen
  ToimiKankaanniemips
  jäsen
  KristaKiurusd
  jäsen
  EskoKivirantakesk
  jäsen
  MatsNylundr
  jäsen
  AnttiRantakangaskesk
  jäsen
  MarkkuRossikesk
  jäsen
  SariSarkomaakok
  jäsen
  SamiSaviops
  jäsen
  PiaViitanensd
  varajäsen
  OlaviAla-Nissiläkesk
  varajäsen
  PauliKiurukok
  varajäsen
  JariRonkainenps
  varajäsen
  HarryWallinsd
  varajäsen
  PeterÖstmankd

  Valiokunnan sihteerinä on toiminut

  valiokuntaneuvos
  MaaritPekkanen