Päiväjärjestys
PJ
102
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 24.6.2020 klo
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)
Valtioneuvoston kirjelmä
3
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 24.6.2020 12.36