Päiväjärjestys
PJ
103
2020 vp
Täysistunto
Torstai 25.6.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Matti Vanhasen vapautuspyyntö Sitran hallintoneuvoston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 18/2020 vp
Ainoa käsittely
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
4
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 25.6.2020 8.48