Päiväjärjestys
PJ
105
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 1.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 2.7.2020, 20.8.2020 ja 27.8.2020 antanut hallituksen esitykset HE 106-116/2020 vp, joista esitykset HE 106 ja 114 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 27-44/2020 vp. 
2.3
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Vanhanen) ja Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Blomqvist ja Skinnari) VN 3, 4/2020 vp. 
2.4
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019 (K 12/2020 vp). 
2.5
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 19.8.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 3/2020 vp: Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen. 
2.6
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 369, 440, 441, 444, 450, 451, 458, 464-466, 468-482, 484-572, 576, 577, 580-582/2020 vp. 
2.7
Muut ilmoitukset
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta 
3
Mai Kivelän vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 19/2020 vp
Ainoa käsittely
4
Merja Kyllösen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 20/2020 vp
Ainoa käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
11
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 1.9.2020 10.49