Päiväjärjestys
PJ
106
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 2.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 28/2020 vp
Vaaleja
3
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 29/2020 vp
Vaaleja
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2.9.2020 10.49