Päiväjärjestys
PJ
107
2020 vp
Täysistunto
Torstai 3.9.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
sisäministeri
Maria
Ohisalo
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Vanhanen)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Blomqvist ja Skinnari)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Ilmoituksia
7.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 3.9.2020 antanut hallituksen esitykset HE 117-121/2020 vp. 
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 3.9.2020 13.52