Päiväjärjestys
PJ
108
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 8.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 45/2020 vp. 
2.2
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vanhanen ja Saarikko) VN 5/2020 vp. 
3
Heikki Autton vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 21/2020 vp
Ainoa käsittely
4
Jukka Kopran vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 22/2020 vp
Ainoa käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 8.9.2020 10.58