Päiväjärjestys
PJ
110
2020 vp
Täysistunto
Torstai 10.9.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika
Saarikko
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
eurooppa- ja omistajaohjausministeri
Tytti
Tuppurainen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
sisäministeri
Maria
Ohisalo
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vanhanen ja Saarikko)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
9
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 10.9.2020 13.58