Päiväjärjestys
PJ
111
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 11.9.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 10.9.2020 antanut hallituksen esitykset HE 122-126/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 573-575, 578, 579, 583-591, 593, 595-598, 604/2020 vp. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019 (K 20/2020 vp). 
2.4
Vaalien toimittaminen
Sitran hallintoneuvostoon on valittava uusi jäsen hallintoneuvoston jäsenyydestä 25.6.2020 vapautetun Matti Vanhasen tilalle. Täydennysvaali toimitetaan tiistaina 15.9.2020 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 15.9.2020 kello 11. 
3
Tuomas Kettusen vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 23/2020 vp
Ainoa käsittely
4
Eeva Kallin vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 24/2020 vp
Ainoa käsittely
5
Pekka Aittakummun vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 25/2020 vp
Ainoa käsittely
6
Petri Honkosen vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 26/2020 vp
Ainoa käsittely
7
Katri Kulmunin vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 27/2020 vp
Ainoa käsittely
8
Jouni Ovaskan vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 28/2020 vp
Ainoa käsittely
9
Markus Lohen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä, valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja pankkivaltuuston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 29/2020 vp
Ainoa käsittely
10
Arto Pirttilahden vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 30/2020 vp
Ainoa käsittely
11
Hanna-Leena Mattilan vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 31/2020 vp
Ainoa käsittely
12
Esko Kivirannan vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 32/2020 vp
Ainoa käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 11.9.2020 9.43