Päiväjärjestys
PJ
112
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 15.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 31/2020 vp
Vaaleja
3
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 32/2020 vp
Vaaleja
4
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 33/2020 vp
Vaaleja
5
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 34/2020 vp
Vaaleja
6
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 35/2020 vp
Vaaleja
7
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 36/2020 vp
Vaaleja
8
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 37/2020 vp
Vaaleja
9
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 38/2020 vp
Vaaleja
10
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 39/2020 vp
Vaaleja
11
Pankkivaltuuston täydennysvaali
Vaali
VAA 40/2020 vp
Vaaleja
12
Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali
Vaali
VAA 41/2020 vp
Vaaleja
13
Sitran hallintoneuvoston täydennysvaali
Vaali
VAA 42/2020 vp
Vaaleja
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
21
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 15.9.2020 10.37