Päiväjärjestys
PJ
113
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 15.9.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 88-100/2020 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 16.9.2020 10.43