Päiväjärjestys
PJ
115
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 18.9.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.9.2020 antanut hallituksen esitykset HE 127-130/2020 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020 (K 19/2020 vp). 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 592, 594, 599–603, 606, 607, 609, 611, 613, 615, 627/2020 vp. 
2.4
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Talousvaliokunta on 16.9.2020 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Hanna Kososen. 
3
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotus) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
8
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
10
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 18.9.2020 12.22