Päiväjärjestys
PJ
116
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 22.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 46, 47/2020 vp. 
2.2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Valtiovarainvaliokunta on 18.9.2020 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Arto Pirttilahden. 
3
Antti Kurvisen vapautuspyyntö tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 33/2020 vp
Ainoa käsittely
4
Jenna Simulan vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 34/2020 vp
Ainoa käsittely
5
Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotus) 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
16
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause) 
17
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
18
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
19
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 22.9.2020 14.19