Viimeksi julkaistu 1.11.2021 15.45

Päiväjärjestys PJ 121/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 20.10.2021 klo 13.59

1.  Nimenhuuto

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotus, sekä vastalause, jossa hylkäysehdotus ja uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus) (vain äänestys) 

3.  Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta

VälikysymysVK 4/2021 vp
Ainoa käsittely

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Hallituksen esitysHE 114/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

6.  Seuraava täysistunto