Päiväjärjestys
PJ
179
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.3.2019 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 633, 641, 648, 650, 653, 654, 656, 657, 659, 661, 662, 670/2018 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
4
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 15.3.2019 9:47