Päiväjärjestys
PJ
25
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 17.3.2020 klo 17.00
1
Nimenhuuto
2
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Lähetekeskustelu
3
Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Lähetekeskustelu
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
Muu asia
Lähetekeskustelu
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Muu asia
6
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Lähetekeskustelu
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 17.3.2020 17:33