Päiväjärjestys
PJ
26
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
4
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 13:13