Päiväjärjestys
PJ
27
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.3.2020 klo
1
Nimenhuuto
2
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 14:04