Viimeksi julkaistu 1.11.2021 15.54

Päiväjärjestys PJ 35/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 7.4.2021 klo 13.45

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Puhemiesneuvosto on 6.4.2021 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 1/2021 vp eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta, ja se otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020 (K 1/2021 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Lähetekeskustelu

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2021 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 18/2021 vp
Lähetekeskustelu

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Lähetekeskustelu

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2021 vp
Lähetekeskustelu

8.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2021 vp
Lähetekeskustelu

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

11.  Seuraava täysistunto