Viimeksi julkaistu 3.5.2022 10.58

Päiväjärjestys PJ 48/2022 vp Täysistunto Tiistai 3.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Uusi edustaja

Ilmoitetaan uusi edustaja. 

2.2. Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen) VN 3/2022 vp. 

2.3. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021 (K 6/2022 vp). 

3. Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 20/2022 vp
Vaaleja

4. Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 21/2022 vp
Vaaleja

5. Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 22/2022 vp
Vaaleja

6. Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 23/2022 vp
Vaaleja

7. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 24/2022 vp
Vaaleja

8. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 25/2022 vp
Vaaleja

9. Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 26/2022 vp
Vaaleja

10. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 27/2022 vp
Vaaleja

11. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 28/2022 vp
Vaaleja

12. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

VaaliVAA 29/2022 vp
Vaaleja

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Lähetekeskustelu

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Lähetekeskustelu

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2022 vp
Lähetekeskustelu

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2022 vp
Lähetekeskustelu

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2022 vp
Lähetekeskustelu

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 57/2022 vp
Lähetekeskustelu

19. Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 10/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 12/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

23. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 

24. Seuraava täysistunto