Viimeksi julkaistu 10.5.2022 11.00

Päiväjärjestys PJ 52/2022 vp Täysistunto Tiistai 10.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 34, 35/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 68/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

7. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

10. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa kannanottoehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

12. Seuraava täysistunto