Päiväjärjestys
PJ
64
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.4.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 66, 108, 156, 195, 211–213, 215, 216, 219, 221–223, 225, 228, 233–235, 242, 249, 254, 261, 263/2020 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 28.4.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 48-52/2020 vp. 
3
Pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta
Pääministerin ilmoitus
PI 4/2020 vp
Keskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 29.4.2020 11.37