Viimeksi julkaistu 31.5.2022 10.59

Päiväjärjestys PJ 64/2022 vp Täysistunto Tiistai 31.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 43-46/2022 vp. 

2.2. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 24.5.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 57-63/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 38/2022 vp
Hallituksen esitysHE 57/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Lähetekeskustelu

12. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Hallituksen esitysHE 18/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Seuraava täysistunto