Päiväjärjestys
PJ
67
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.5.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Ilmoituksia
5.1
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 6.5.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (M 21/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
6
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
7
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 6.5.2020 13.38