Päiväjärjestys
PJ
68
2020 vp
Täysistunto
Torstai 7.5.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
4
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 14.56