Päiväjärjestys
PJ
7
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 17.5.2019 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
3
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 17.5.2019 9.52