Päiväjärjestys
PJ
70
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 8.5.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 7.5.2020 ja 8.5.2020 antanut hallituksen esitykset HE 63-67/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 171, 217, 218, 226, 227, 229, 231, 232, 236, 238, 240, 241, 243-246, 248, 250-253, 255-260, 262, 264, 265, 267, 268, 270, 272-279, 281, 282, 286, 288, 299/2020 vp. 
2.3
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kosonen) VN 1/2020 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 11.06