Päiväjärjestys
PJ
72
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.5.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 12.5.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 53-62/2020 vp. 
2.2
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 12.5.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 22/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (M 23/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kosonen)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Lähetekeskustelu
6
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Muu asia
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 § muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
(vain lisätalousarvioaloitteiden valiokuntaan lähettäminen) 
12
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 13.5.2020 10.54