Päiväjärjestys
PJ
75
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.5.2020 klo
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 285, 295, 295, 301, 311, 313-317, 322, 325-327, 329, 331, 333, 334, 336, 337, 339, 340, 343, 344/2020 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 19.5.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 63-65/2020 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 14.10