Päiväjärjestys
PJ
77
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 25.5.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 20.5.2020 antanut hallituksen esitykset HE 73-78/2020 vp. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 17/2020 vp. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019 (K 16/2020 vp). 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 25.5.2020 13.27