Viimeksi julkaistu 17.6.2021 15.22

Päiväjärjestys PJ 78/2021 vp Täysistunto Torstai 17.6.2021 klo 16.00

1.  Nimenhuuto

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä kuntaministeri Sirpa Paatero sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Jussi Saramo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

4.  Hanna Sarkkisen vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 26/2021 vp
Ainoa käsittely

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

10.  Seuraava täysistunto