Päiväjärjestys
PJ
8
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 21.5.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
3
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 21.5.2019 10:50