Viimeksi julkaistu 18.6.2021 13.43

Päiväjärjestys PJ 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.45

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 17.6.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 6/2021 vp kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. 

2.2.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Saarikko ja Kurvinen) VN 3/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020 (K 8/2021 vp). 

2.4.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 17.6.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 52-55/2021 vp. 

2.5.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 310, 325, 327–333, 337, 339, 340/2021 vp. 

2.6.  Muut ilmoitukset

Ilmoitus eduskuntaryhmän nimen muutoksesta 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 

5.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 33/2021 vp

6.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 34/2021 vp

7.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 35/2021 vp

8.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 36/2021 vp
Vaaleja

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 95/2021 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) 

14.  Seuraava täysistunto