Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.35

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 100/2016 vp Täysistunto Torstai 13.10.2016 klo 15.59—18.24

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 18.24. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (15.59—17.02) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.02—18.24). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-82209Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 12.10.2016 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 31-34, 36/2016 vp. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puolustusministeri Jussi Niinistö elinkeinoministeri Olli Rehn maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen valtiovarainministeri Petteri Orpo perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 

3.1.  Suullinen kysymys homeongelmien ratkaisemisesta (Riitta Myller sd)

Suullinen kysymysSKT 100/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys päästökauppakompensaatiosta (Satu Hassi vihr)

Suullinen kysymysSKT 101/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys diabeetikoiden lääkekorvausten leikkaamisesta (Aino-Kaisa Pekonen vas)

Suullinen kysymysSKT 102/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys sotesta ja päivystysuudistuksesta (Thomas Blomqvist r)

Suullinen kysymysSKT 103/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys elintarvikeviennin edistämisestä (Jari Leppä kesk)

Suullinen kysymysSKT 104/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 23/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 127/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 154/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 83/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 43/2016 vpSilvia Modig vas ym. 
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Lakialoite laiksi tuloverolain 89 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 50/2016 vpTytti Tuppurainen sd 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi ryhmäkannelain muuttamisesta

LakialoiteLA 61/2016 vpAnnika Lapintie vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

12.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2015

KertomusK 9/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 14.10.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.24.