Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
100
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 23.6.2020 klo 15.40—19.38
Täysistunto alkoi klo 15.40. Täysistunto keskeytettiin klo 19.10. Täysistuntoa jatkettiin klo 19.15. Täysistunto päättyi klo 19.38. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.40—15.57, 17.55—19.10 ja 19.15—19.38) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—17.55). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-309806
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, 23.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
5
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 23.6.2020 klo 19.45. Täysistunto lopetettiin klo 19.38. 
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 20.57