Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 100/2020 vp Täysistunto Tiistai 23.6.2020 klo 15.40—19.38

Täysistunto alkoi klo 15.40. Täysistunto keskeytettiin klo 19.10. Täysistuntoa jatkettiin klo 19.15. Täysistunto päättyi klo 19.38. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.40—15.57, 17.55—19.10 ja 19.15—19.38) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—17.55). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-309806Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 39/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, 23.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 23.6.2020 klo 19.45. Täysistunto lopetettiin klo 19.38.