Viimeksi julkaistu 3.11.2021 16.33

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 101/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.9.2021 klo 14.01—21.27

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 21.27. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.01—15.58 ja 19.58—21.27), puhemies Anu Vehviläinen (15.58—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.57—19.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-390269Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 44, 45/2021 vp. 

3.  Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

VaaliVAA 70/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi edustaja Mikko Ollikaisen. 

4.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 12.11.2021. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 106/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2021 vp
LakialoiteLA 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 239/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 102/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 28/2021 vp sisältyvät 1.-28. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 120/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 26/2021 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

KertomusK 19/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

19.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

20.  Ilmoituksia

20.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 21.9.2021 antanut hallituksen esityksen HE 131/2021 vp. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 22.9.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.27.