Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 104/2016 vp Täysistunto Torstai 20.10.2016 klo 15.59—19.16

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 19.16. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (15.59—17.01), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.28) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (18.28—19.16) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-84585Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

ulkoasiainministeri Timo Soini sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen valtiovarainministeri Petteri Orpo puolustusministeri Jussi Niinistö oikeus- ja työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 

2.1.  Suullinen kysymys rintamalisän leikkauksesta (Mika Kari sd)

Suullinen kysymysSKT 105/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys pakolaiskiintiöstä (Krista Mikkonen vihr)

Suullinen kysymysSKT 106/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys Ahvenanmaan demilitarisoinnista (Paavo Arhinmäki vas)

Suullinen kysymysSKT 107/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 93/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 51/2016 vpJari Myllykoski vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

6.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 52/2016 vpLenita Toivakka kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 53/2016 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 54/2016 vpKimmo Kivelä ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 55/2016 vpMaria Guzenina sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 56/2016 vpMats Löfström ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 57/2016 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 58/2016 vpArto Pirttilahti kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 53 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 36/2016 vpMerja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi ajokorttilain 65 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdan kumoamisesta

LakialoiteLA 59/2016 vpTom Packalén ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 62/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 11/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 21.10.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.16.