Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 105/2016 vp Täysistunto Perjantai 21.10.2016 klo 13.00—14.37

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.31. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.36. Täysistunto päättyi klo 14.37. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.00—13.31 ja 14.36—14.37). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-84844Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 20.10.2016 antanut hallituksen esitykset HE 201-220/2016 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 441, 459, 465, 467, 471, 473-476, 478, 483, 484, 487, 488, 501, 502/2016 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 11/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 200/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa

Hallituksen esitysHE 87/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 25.10.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.37.