Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 108/2017 vp Täysistunto Perjantai 20.10.2017 klo 12.59—13.32

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (12.59—13.32) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-150302Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 370, 375, 376, 378, 381, 383, 386-389, 391, 392, 399/2017 vp. 

2.2.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.10.2017 antanut hallituksen esitykset HE 142-148/2017 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 268/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 268/2016 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 81/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 9/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 90/2017 vp tarkoitetun strategisen kumppanuussopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 90/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Etelä-Afrikan ja Intian kanssa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 252/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 270/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 24.10.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.