Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 108/2020 vp Täysistunto Tiistai 8.9.2020 klo 14.00—17.54

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.54. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313169Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 45/2020 vp. 

2.2.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vanhanen ja Saarikko) VN 5/2020 vp. 

3.  Heikki Autton vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 21/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Jukka Kopran vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 22/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 119/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 117/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 121/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Hallituksen esitysHE 96/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 96/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.9.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.54.