Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 109/2018 vp Täysistunto Tiistai 6.11.2018 klo 14.00—17.11

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.11. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—15.02) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.02—17.11). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-220316Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 25.10.2018 antanut hallituksen esityksen HE 215/2018 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 1.11.2018 antanut hallituksen esitykset HE 216-220/2018 vp, joista esitys HE 218 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.3.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 93-97/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 215/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 209/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 31/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 9/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 155/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 24/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 155/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta

Hallituksen esitysHE 89/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 89/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 168/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 169/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 169/2018 vp tarkoitetun pöytäkirjan sopimuksen muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 169/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 34/2018 vpMikko Savola kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 52/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 98/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 111/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 141/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.11.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.11.