Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
109
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.9.2020 klo 14.00—17.19
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.19. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—17.03) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.03—17.19). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313547
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 30/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Kai Mykkäsen ja varajäseneksi edustaja Heikki Autton. 
Pääministerin ilmoitus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta
Pääministerin ilmoitus
PI 5/2020 vp
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.9.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.19. 
Viimeksi julkaistu 10.9.2020 10.25