Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 109/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 9.9.2020 klo 14.00—17.19

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.19. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—17.03) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.03—17.19). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313547Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 30/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Kai Mykkäsen ja varajäseneksi edustaja Heikki Autton. 

3.  Pääministerin ilmoitus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta

Pääministerin ilmoitusPI 5/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.9.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.19.