Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 110/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 25.10.2017 klo 14.00—21.36

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.36. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—15.58 ja 19.47—21.36), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.58—17.59) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.59—19.47). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-151673Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 96/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-151520
Lausumaehdotukset 24.10.2017
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 133/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016

KertomusK 8/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 8/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016

KertomusK 13/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 13/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 144/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestölaskentalain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 89/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

LakialoiteLA 41/2017 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 26.10.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.36.