Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 110/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.04—17.26

Täysistunto alkoi klo 14.04. Täysistunto päättyi klo 17.26. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.04—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—17.26). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-220746Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 37/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

Hallituksen esitysHE 220/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 214/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 52/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 165/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 98/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 98/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 111/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 141/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2018 vp sisältyvien 1.-45. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 128/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 156/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Lakialoite laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 33/2018 vpEeva-Maria Maijala kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 44/2018 vpSami Savio ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 47/2018 vpMia Laiho kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Hallituksen esitysHE 56/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 130/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 8.11.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.26. 

Viimeksi julkaistu 8.11.2018 14.54