Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 110/2020 vp Täysistunto Torstai 10.9.2020 klo 16.00—17.29

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 17.29. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.00—17.29). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313906Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Följande ministrar besvarade frågorna 

valtiovarainministeri Matti Vanhanen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen opetusministeri Li Andersson sisäministeri Maria Ohisalo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys EU:n elpymispaketin vaikutusarvioista (Veikko Vallin ps)

Suullinen kysymysSKT 97/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys talouspolitiikan linjasta (Petteri Orpo kok)

Suullinen kysymysSKT 98/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys mielenterveyspalveluiden parantamisesta (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 99/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys tapahtuma-alan tukemisesta (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 101/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vanhanen ja Saarikko)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 5/2020 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 117/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 11.9.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.29.